Główna Historia Członkowie  Łowisko Trofea Aktualności Galeria Kontakt

Wydarzenia w KŁ Eskulap w Stargardzie

   

 

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów
 

4 Kwietnia 2021 roku z grona myśliwych, w wieku 61 lat do Krainy Wiecznych Łowów odszedł:

śp. Kolega Piotr Barełkowski

 

 
zobacz więcej
 
Świąteczne życzenia
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego słońca.
Samych sukcesów w życiu osobistym jak i w lesie.

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie
Darz Bór!
Wielkanoc 2021

 

  
 
Życzenia Świąteczno-Noworoczne
 
 
Niech czas Wigilii uroczy,
Cudowne chwile przywoła
I Dziecię Boże roztoczy,
Błogosławieństwa dokoła!

Niech Święty Hubert Myśliwym,
Przygód bez liku przyniesie,
Niech każdy będzie szczęśliwym,
Nad wodą, na polu i w lesie!

Zaś w Nowym Roku; Koleżanko/Kolego-
Wszak nie straszna Ci jesienna chlapa-
Spotkaj byka jak dzieło Huberta pięknego,
Tak rzadkiego jak Wąż Eskulapa!
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - Zarząd Koła Łowieckiego "Eskulap" w Stargardzie składa Najserdeczniejsze Życzenia Wszystkim Członkom Koła, ich Rodzinom oraz wszystkim Myśliwym, Przyjaciołom i Sympatykom Łowiectwa!
  
Darz Bór! 
Zarząd Koła Łowieckiego "Eskulap"w Stargardzie 
 

Stargard, Boże Narodzenie 2020 r.
Czesław Kwiatkowski

 
Jeleń byk pozyskany w obwodzie 82
 
Kolega Sebastian Rychter w obwodzie 82 w rejonie 11A pozyskał jelenia byka, wieniec w formie czternastaka.

Gratulujemy!
 
 
Zakaz polowań zbiorowych
 

Nowe obostrzenia dotyczące rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

   

Od 24 października 2020 roku, polowania zbiorowe są, aż do odwołania , całkowicie zakazane

 
Msza Święta
 

Msza Święta za śp. Kazimierza Rybkowskiego jako duchowy dar Koła Łowieckiego ”Eskulap” w Stargardzie, zostanie odprawiona w niedzielę 16 sierpnia 2020 roku o godz. 8.30 w kościele w Trzebiatowie. Serdecznie zapraszam, wszystkich Członków Koła i pozdrawiam…...ks. Proboszcz Marek.

 
Odszedł z naszych szeregów
 
Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość..."
 
29 lipca 2020 roku z grona myśliwych, w wieku 85 lat 
do Krainy Wiecznych Łowów odszedł:

 

śp. Kolega Kazimierz Rybkowski

 

 

Członek Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie od 1974 roku.
Z zawodu rolnik, z zamiłowania myśliwy i pszczelarz. Wniósł ogromny wkład pracy w prowadzoną gospodarkę łowiecką w obecnym obwodzie 191. Przez wiele lat pełnił z ramienia koła, funkcję strażnika łowieckiego.
W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję Członka Zarządu Koła. Za swoją działalność
i zasługi dla koła i łowiectwa odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej.
W 2012 roku został Członkiem Honorowym Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie. Wspaniały kolega i towarzysz łowów. Zawsze hodował i układał do polowań użytkowe psy myśliwskie. Służył pomocą jako przewodnik psa przy poszukiwaniu postrzałków. Wyszkolił najwspanialszego ogara polującego w naszym kole - Gona. Polowania zbiorowe z profesorem Gonem dostarczały wielu przeżyć, które pamiętać się będzie przez całe życie. 

Wystawienie ciała nastąpi w dniu 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.30, w kościele w Trzebiatowie. Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona o godz. 10.00 również w kościele w Trzebiatowie. Pochowanie nastąpi po mszy świętej. Kondukt żałobny wyruszy spod Domu Pogrzebowego na starym cmentarzu w Stargardzie, przy ul. Kościuszki.
Niech ukochana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą, a św. Hubert ma Go w swojej opiece. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas na zawsze ! 
Składamy najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego Kolegi, łącząc się w smutku i żalu.

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie.

 

 
Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego w strzelaniach myśliwskich - Pucice 2020
 

Zawody zorganizowane przez Zarząd Okręgowy w Szczecinie,odbyły się 18 lipca 2020 r. na strzelnicy myśliwskiej w Pucicach, w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, gdzie nową konkurencją była myśliwska oś praktyczna. 
Na 18 drużyn, które brały udział w zawodach, nasza drużyna w składzie:
Bogalecki Tomasz
Rychter Sebastian
Tymejczyk Szymon, zajęła DRUGIE MIEJSCE

 

GRATULUJEMY!

 
  
Ustawa w sprawie przedłużenia kadencyjności organów PZŁ
oraz organów koła łowieckieg

 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Artykuł 22 ustawy( Dz.U. z 17 kwietnia 2020. Poz.695) przedłuża kadencyjność organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego:
1)Treść Art. 22.:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”
2) art. 22 wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r. 

 
Komunikat
 

Z dniem 15.04.2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U.673), które umożliwia wykonywanie polowania, tekst poniżej:

§ 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;”;

 
Komunikat
 
Do 19 kwietnia 2020r. 

ZAKAZ

przemieszczania się w celu wykonywania polowania
 
Życzenia Wielkanocne
 
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą,
oraz wesołego "Alleluja".
Życzy Zarząd Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie.
Darz Bór!
 
 
 
Polowanie zbiorowe w obwodzie 191
 

W dniu 12 stycznia 2020 roku odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 191 Uczestniczyło w nim tylko ośmiu myśliwych. Polowanie prowadził Kolega Michał Chmielewski. We wszystkich branych miotach nie brakowało zwierzyny. Padło 8 dzików,
4 sarny oraz lis.
Św. Hubert darzył Koledze Michałowi Chmielewskiemu, który został królem polowania.
Vice Królem zaproszony gość Kol. Hubert.
Pudlarzem został Kol. Przemek S.
Było to ostanie polowanie zbiorowe w sezonie 2019/2020. Zarząd Koła dziękuje serdecznie wszystkim myśliwym z naszego koła, zapraszanym gościom,sygnalistom za udział w polowaniach zbiorowych, za bezpieczne łowy. Nagance za wkład pracy, gdyż nie raz zdarzało się polować w niesprzyjających warunkach. 
Darz Bór.

  

 zobacz więcej w galerii foto

 
Ostatnie zbiorowe polowanie w obwodzie 82 w sezonie 2019-2020
 

Gdy św. Hubert zagra „Apel na Łowy”, Echo długo powtarza piękną tę pieśń. W łowieckim szyku zdejm czapkę z głowy, Łowisku oddaj należną cześć”…

Polowanie Noworoczne w dniu 28.12.2019r. zakończyło sezon polowań zbiorowych w obwodzie 82, 
które prowadził Łowczy Koła Kolega Tomasz Pytlik oraz Marcin Marciniak. Pogoda dopisała, nawet na krótko sypnęło śniegiem. Kiełbaska z ogniska wszystkim bardzo smakowała.
Na pokocie znalazło się 6 dzików. Królem polowania został Kolega Mariusz Pudełek.
Wice królem został Kolega Jarosław Drożdża dla którego był to pierwszy strzelony dzik na polowaniu zbiorowym. Zgodnie z tradycją myśliwską, Prezes Koła dokonał „Pasowania na rycerza św. Huberta”.
Hejnały: Koniec Polowania i Darz bór zakończyły polowanie.

 

 zobacz więcej w galerii foto

 
Życzenia Świąteczne
 
 

Zagrożenie wystąpienia ASF -afrykańskiego pomoru świń 

 

Zarząd Koło Łowieckie „Eskulap” w Stargardzie informuje o metodach i zasadach postępowania przy zagrożeniu AFS przedstawionych na Naradzie Przedstawicieli Kół Okręgu Szczecińskiego w dniu 06.12.2019r.
Prosimy wszystkich myśliwych o zapoznanie się z treścią poniższej prezentacji oraz przestrzeganiu ustalonych zasad i zaleceń.

  
zobacz prezentację    lub plik pdf 
 

Polowanie zbiorowe w obwodzie 82 

 

W dniach 16 i 17 listopada 2019 r. w obwodzie 82, odbyło się dwudniowe polowanie zbiorowe. Uczestniczyło w pierwszym dniu polowania19 myśliwych, drugiego dnia 20 myśliwych. Prowadzącymi polowanie zbiorowe byli Kolega Tomasz Pytlik, Marek Rakowiecki oraz Marcin Marciniak. Łącznie strzelono jednego jelenia byka, pięć łań, dziewięć dzików i lisa. W pierwszym dniu,królem polowania został Marcin Marciniak, wice królem zaproszony gość. Drugiego dnia królem polowania został Mariusz Pudełek, wice królem Marcin Marciniak, pudlarzami zostali Tomasz B i Tomasz P. Tradycyjny pokot uświetnili sygnaliści zaproszeni przez Kolegę Dariusza.

 

zobacz więcej w galerii foto

  

Święty Hubert - Patron Myśliwych 

 
 

Dzień Świętego Huberta głęboko zakorzenił się w świadomości i tradycji łowieckiej. Na cześć Świętego Huberta tworzona jest muzyka i literatura. W głębi uroczysk leśnych powstają kapliczki na cześć patrona myśliwych, a w kościołach odprawia się okolicznościowe msze hubertowskie w oprawie muzyki sygnalistów łowieckich. Dla okolicznych kościołów fundowane są obrazy i rzeźby, których centralną postacią jest, oczywiście, Święty Hubert. Kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości hubertowskich są jednak organizowane w sposób szczególny, polowania z oprawą właściwą dla tego wydarzenia, kończące się biesiadą myśliwską.
Koło Łowieckie "Eskulap" w pełni wpisuje się w te tradycyjne myśliwskie obrzędy. W minionych latach, wraz ze swoim sztandarem uczestniczyliśmy w mszach hubertowskich w Stargardzie, Szczecinie, Świnoujściu, Mieszkowicach. W Płotach współuczestniczyliśmy w ufundowaniu dla miejscowego kościoła obrazu Świętego Huberta. Na pięćdziesięciolecie Koła ufundowaliśmy kapliczkę Patrona w naszej leśnej "Ostoi".
Tegoroczne obchody hubertowskie rozpoczęliśmy od ufundowania, wspólnie z sąsiednimi kołami figurki Świętego Huberta dla Kościoła Parafialnego w Resku.

W sobotę 9 listopada br. odbyło się polowanie hubertowskie. Tym razem Święty Hubert na trudną próbę wystawił nemrodów. Już od wieczora, bez przerwy padał deszcz, ranek też był deszczowy. Część Kolegów, słabszego zdrowia i mniejszej wiary w siłę Huberta, zrezygnowała z polowania. Ostatecznie na zbiórkę stawiło się tylko 12 najwierniejszych wyznawców Świętego Huberta. Tymczasem w momencie ogłoszenia przez prezesa zbiórki myśliwych, deszcz przestał padać i już do końca polowania nie spadła ani kropla. W lesie zrobiło się pięknie,ciepło, kolorowo, jak to jesienią bywa. Święty Hubert okazał więc swoją moc i życzliwość dla najwierniejszych wyznawców. Polowanie odbywało się w koleżeńskiej atmosferze, z zachowaniem reguł prawa łowieckiego i bezpieczeństwa. Zwierza było dużo, ale padły tylko dwa dziki. Królem polowania został Kolega Marcin Marciniak a wicekrólem Koleżanka Jadwiga Nadolska. Pudlarz był, ale jego nazwiska nie wymieniam, niech zna moje miłosierdzie. Na zakończenie polowania przy skromnym pokocie i pochodniach, okolicznościowe przemówienie i życzenia dla myśliwych i ich rodzin wygłosił prezes koła, a król polowania tradycyjnie złożył znicz u stóp kapliczki Świętego Huberta, na cześć Leśników i Myśliwych, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. 
Po polowaniu i uroczystościach hubertowskich odbyła się biesiada myśliwska, podczas której, jak zawsze, płynęły myśliwskie opowieści. I ja tam byłem, miód i wino piłem i dalej nic nie powiem. Niech nieobecni zazdroszczą. Ci którzy zlekceważyli uroczystości niech pamiętają, że w przyszłym roku Święty Hubert nie musi być dla nich łaskawy. A może nie będzie tak źle?

Darz Bór ...Dzień Świętego Huberta 2019 r. Czesław Kwiatkowski

 

zobacz więcej w galerii foto

  

Msza Hubertowska w Resku w dniu 3 listopada 2019 roku

 

Tradycja nakazuje, aby 3 listopada myśliwi oraz leśnicy, szczególnie ten dzień uczcili. To święto patrona ludzi związanych z lasem- Świętego Huberta. Msza, odbyła się w Kościele w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Resku w oprawie łowieckiej, w obecności ważnych dla myśliwych, sztandarów. Uczestniczyły cztery poczty sztandarowe: Koła Łowieckiego „Knieja” Resko, Koła Łowieckiego „Żubr” Szczecin, Koła Łowieckiego „Eskulap” Stargard oraz Koła Łowieckiego „Knieja” Szczecin. 
Powyższe koła ufundowały figurkę Świętego Huberta jako Wotum akcentujące więź sanktuarium, ze wszystkimi zatroskanymi o nasze piękne i zasobne lasy.
Obecni na mszy pamiętali również o zmarłych Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

 
Święty Hubercie,
patronie myśliwych i leśników,
Miłośniku przyrody, rycerzu cnót łowieckich, masz swoją figurkę wykonaną w Mediolanie z drewna cedrowego i ręcznie nałożoną polichromią, umiejscowioną w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Resku, która została podczas Mszy Świętej Hubertowskiej poświęcona. Poświęcona figura Świętego Huberta eksponowana będzie w bocznym ołtarzu świątyni, w towarzystwie podobnej figury Świętego Floriana.
Po mszy, Koło Łowieckie „Żubr” przygotowało poczęstunek.

zobacz więcej w galerii foto

 
 

Polowanie zbiorowe  27.10.2019 r. w obwodzie 191

 
Myśliwi z Koła Łowieckiego „Eskulap” wraz z zaproszonymi gośćmi zapoczątkowali w obwodzie 191 pierwsze w tym sezonie polowanie zbiorowe.

Polowanie przy „dobrej” pogodzie prowadził Kolega Sebastian Rychter. Na pokocie znalazły się : 3 dziki oraz lis.

Królem polowania został Kolega Wojciech Marchewka, Wice królem został Sebastian Rychter, natomiast pudlarzem  Kolega Janusz.
 

zobacz więcej w galerii foto

 

Zaproszenie na okręgowe obchody dnia św. Huberta

 

Zarząd Okręgowy PZŁ Szczecin serdecznie zaprasza myśliwych, leśników oraz sympatyków łowiectwa wraz z rodzinami na okręgowe obchody dnia św. Huberta, które odbędą się dnia


10 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w Chlebowie.

Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą Hubertowską w intencji wszystkich myśliwych i leśników o godz. 15.00 w kościele pw. Św. Huberta w Chlebowie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa, a koła łowieckie prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych na tę uroczystość. Zbiórka pocztów o godz. 14.45 na placu przed kościołem.

Darz Bór

 
 
 
 
 
 

Polowanie zbiorowe 20.10.2019 r. w obwodzie 82

 
Dwudziestu jeden myśliwych z Koła Łowieckiego „Eskulap” wraz z zaproszonymi gośćmi zapoczątkowało w obwodzie 82 pierwsze w tym sezonie polowanie zbiorowe.
Polowanie prowadzili Marek Rakowiecki oraz Marcin Marciniak. Pogoda oraz humory wszystkim dopisały, Święty Hubert był łaskawy dla części myśliwych, na pokocie znalazły się : 2 byki, 3 łanie oraz 5 dzików.
Królem polowania został Kolega Oleg Wróblewski, pozyskując byka, Wice królem został zaproszony gość- Kolega Wojciech, natomiast pudlarzem Kolega Aleksander.
 
 
więcej w galerii foto
 
 

Pierwszy w sezonie 2019-2020 pozyskany jeleń byk.

 
Kolega Szymon Tymejczyk strzelił  jako pierwszy w obecnym sezonie, w obwodzie 82 jelenia byka. Waga tuszy 160 kg, natomiast wieniec w formie  nieregularnego dwudziestaka waży około 11 kg.
Łowczy zaprasza wszystkich selekcjonerów po odbiór odstrzału na jelenia byka na obw.82 i 191. 
  

 

Nowa ambona w obw.191

  
Stażysta, Kolega Paweł Chmielewski obwodzie 191 w rejonie 8 wybudował nową ambonę. Natomiast na terenie Domku Myśliwskiego Ostoja zamontował nowy grill.
 
  

Nowa ambona w obwodzie 191

 
Nowa ambona wybudowana przez Przemka Sokołowskiego powstała w obwodzie 191 w rejonie 6. Przy budowie pomagał kolega Aleksander.
 
 

Prace gospodarcze w obwodzie 82

 
W dniach 6 i 7 lipca 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 82,odbyły się prace gospodarcze, których głównym celem było zakończenie budowy magazyno-paśników w rej. 1B i 3.

Grupa myśliwych i kandydatów kończyła budowę magazyno -paśników, inni w rejonie 10 przygotowywali teren pod grodzenie uprawy przed szkodami łowieckimi. W rej. 3 „pod lipką „ naprawiano ogrodzenie poletka topinamburu, które systematycznie odwiedzane jest przez dziki, uzupełniano sól w lizawkach, pozostali porządkowali teren wokół domku myśliwskiego Ostoja. 

Prace przebiegły bardzo sprawnie a założony plan działania został wykonany.

Po ciężkiej pracy, bigos, kiełbaski czy grochówka smakowały wyśmienicie.
 
Kliknij na foto aby przejść do galerii
 

Okręgowe Mistrzostwa PZŁ Szczecin w strzelaniach myśliwskich

 
W dniu 29.06.2019 r. odbyły się Okręgowe Mistrzostwa PZŁ Szczecin w strzelaniach myśliwskich na strzelnicy w Pucicach. Nasza drużyna w składzie:


Sebastian Rychter - kapitan drużyny

Tomasz Bogalecki,

Szymon Tymejczyk

zajęła 3 miejsce w klasie powszechnej. Gratulujemy!


Ze stargardzkich kół nie tylko „Eskulap” zajął wysoką lokatę, również z Koła Łowieckiego Rogacz Kolega Andrzej Byczyk indywidualnie zajął 3 miejsce.


Gratulujemy!.

 
 
kliknij na foto aby powiększyć

 

 
 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią im się płaci”

 
11 marca 2019 roku do Krainy Wiecznych Łowów odszedł:
 

śp. Kolega Zbigniew Solski 

 
Członek Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie od 1974roku. Prawnik i nauczyciel, pasjonat łowiectwa, znawca prawa łowieckiego, pełniący przez długi czas funkcję Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Szczecinie. W kole pełnił funkcję Sekretarza Koła, Członka Komisji Rewizyjnej oraz 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Etyczny i skuteczny myśliwy. Słynący z wręcz nieludzkiej cierpliwości podczas zasiadek na ambonie. Posiadający bogaty zbiór trofeów łowieckich. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.
W 2009 roku zrezygnował z członkostwa w kole ze względu na stan zdrowia. 
W 2012 roku został Członkiem Honorowym Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie. 
Ceremonia pogrzebu odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. w Stargardzie, na starym cmentarzu o godz. 13:00. 
Niech ukochana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą, a pamięć o Nim pozostanie wśród nas na zawsze ! 
Składamy najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego Kolegi, łącząc się w smutku i żalu.
 
Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie
 
 

 

Akcja wnyki - 2019

 
W dniach 10 lutego w obwodzie 191 oraz 17 lutego 2019 r. w obwodzie 82 spotkaliśmy się na „akcji wnyk”.  Pogoda wspaniała, prawie jak w wiosenne dni, aż przyjemnie było pospacerować po lesie, zobaczyć przejawy  wiosny- pierwsze kwitnące przebiśniegi, poobserwować przelatujące klucze gęsi oraz żurawi. Jednak, co  najbardziej cieszy, jak mawia Prezes Czesław Kwiatkowski- mimo wysiłków, nie znaleźliśmy przejawów  aktywności kłusowniczej. Na podstawie kilkuletnich obserwacji, możemy stwierdzić zanikanie tego procederu. 
Chcielibyśmy sobie życzyć, żeby nasze obserwacje potwierdzały się w kolejnych latach.
 

więcej w galerii foto

 

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

 
 Informujemy, że Kolega Dariusz Kosiński jest Członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Warszawski, od 7 lutego 2018br.

Kolega Dariusz bierze czynny udział w wielu wystawach i spotkaniach kolekcjonerskich, jest wspaniałym organizatorem i poświęca dużo czasu na propagowanie myślistwa

 
 

Polowanie zbiorowe w obwodzie 82

 
W dniu 16 grudnia 2018 r. w obwodzie 82 odbyło się polowanie zbiorowe. Uczestniczyło w nim 20 myśliwych. Na pokocie znajdował się byk, dwie łanie oraz cztery dziki. Kolejny raz Królem Polowania zostaje Kolega Szymon Tymejczyk. Niektórym myśliwym nasuwa się pytanie: jakie układy ma Szymon ze Świętym Hubertem, może to tylko szczęście, fart....... ?

Wice królem polowania został Kolega Marcin Marciniak.
 

 

Dwudniowe polowanie w obwodzie 82

  
Dwudniowe polowanie zbiorowe zorganizowane w dniach 17-18 listopada 2018 r. było wyjątkowo udane.
Pierwszego dnia uczestniczyło 26 myśliwych. Pokot to 7 dzików i byk.
Królem polowania został Kolega Tomasz Bogalecki 
Vice Królem Kolega Szymon Tymejczyk
Pudlarzem Kolega Ryszard Kosiński
Drugi dzień - to 28 myśliwych, pokot imponujący jak na nasze łowisko, padło 15 dzików, 1 łania oraz koza.
Królem polowania został Kolega Szymon Tymejczyk
Vice królem Kolega Janusz Sokołowski 
Pudlarzem Kolega Roman Hamulak

Należy podkreślić, że polowanie zostało perfekcyjnie zorganizowane, co dali wyraz w swoich wypowiedziach uczestnicy polowania.
 

więcej w galerii foto

 

Zagrożenie ASF w zachodniopomorskim - wykład

 
W dniu 21 listopada w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej organizowane jest szkolenie:

Integracja Wiedzy i Doświadczeń w obliczu zagrożenia ASF w województwie zachodniopomorskim
 
zobacz program
 

Polowanie Hubertowskie 2018

 
Tradycyjne Polowanie Hubertowskie w naszym kole odbyło się 10 listopada w obwodzie 82. Uczestniczyło w nim 25 myśliwych. Na rozkładzie były 3 dziki oraz lis. Królem polowania został Kolega Janusz Sokołowski, Wice królem zaproszony gość- Kolega Przemysław. Statuetkę otrzymał również Kolega Jacek Wiecha, któremu Św. Hubert nie darzył w kniei. Tradycyjnym ceremoniałem oraz bardzo krótkim przemówieniem Prezesa Koła polowanie zakończono.

Obiad, który przygotowała Restauracja "Marysieńka" wszystkim smakował.
 

 wiecej foto w galerii

 

Msza Hubertowska 2018

 
W dniu 4 listopada 2018 r . w kościele w Chociwlu została odprawiona w intencji leśników i myśliwych Okręgowa Msza Hubertowska, na którą przybyli członkowie kół łowieckich, uświetniając swoją obecnością tak ważną uroczystość. We mszy uczestniczył również nasz poczet sztandarowy.
 

  

Sezon polowań zbiorowych 2018/2019 rozpoczęty

 
Pierwsze w sezonie polowanie zbiorowe odbyło się w dniu 28.10.2018 r. w obwodzie 82, w rejonach 5,6,7,8. Uczestniczyło 18 myśliwych, w tym dwóch zaproszonych gości. Prowadzącą polowanie była Koleżanka Jadwiga Nadolska. Hubert był dla myśliwych wyjątkowo łaskawy, pogoda dopisała, na pokocie znalazły się: łania, cielak, 7 dzików oraz lis. Królem polowania został Kolega Tomasz Pytlik, wice królem Tomasz Bogalecki, natomiast pudlarzem został Kolega Szymon Tymejczyk.
 

  
 

Rekordowy dzik strzelony w obwodzie 191

 
W dniu 3 września 2018 r. w obwodzie 191 Nadleśnictwo Dobrzany w rejonie 2 Kolega Wojciech strzelił dzika , który ważył po odbiciu oręża i wypatroszeniu 124 kg. Jest to największy odyniec strzelony na tym obwodzie.

Gratulujemy.

 

 
 

„Nie umiera ten, co trwa w pamięci żywych” 

 
18 lipca 2018 roku z grona myśliwych, do Krainy Wiecznych Łowów odszedł:
 

śp. Kolega Stanisław Jagiełka

 
Szlachetny człowiek, serdeczny przyjaciel, znakomity gawędziarz i wspaniały myśliwy. 
Od 1972 roku należał do PZŁ, w1976 roku wstąpił do Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie, w którym przez dwie kadencje pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej. Wybitny fachowiec z zakresu rolnictwa i sadownictwa, zaangażowany w zakładanie i prowadzenie poletek topinamburu, poletek produkcyjnych i zgryzowych. Za swoją działalność i zasługi dla koła i łowiectwa odznaczony brązowym i srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
W 2012 roku został Członkiem Honorowym Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie. 
24 lipca 2018 roku w ostatniej drodze towarzyszyć Mu będą licznie przybyli myśliwi oraz członkowie ich rodzin. 
Niech ukochana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą, a pamięć o Nim pozostanie wśród nas na zawsze ! 
Składamy najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego Kolegi, łącząc się w smutku i żalu.
 
Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie.
 

 

 
 
  

Przystrzelanie broni 

 
1 lipca 2018r. spotkaliśmy się na strzelnicy myśliwskiej „Krzywy Dzik” w Nowogardzie na przystrzelaniu broni myśliwskiej oraz na zawodach strzeleckich w konkurencjach: Skeet,Trap, dzik w przebiegu, rogacz/lis. Oto wyniki:

Kula- rogacz/lis
Najcelniejszy strzał w sam środek „10” oddał Kolega Stanisław Lada
I miejsce - Sebastian Rychter
II miejsce - Zbigniew Wojciechowski
III miejsce - Waldemar Rozenkranc

Śrut
I miejsce - Wojciech Marchewka 
II miejsce - Szymon Tymejczyk
III miejsce – Tomasz Bogalecki

Razem- śrut/kula
I miejsce - Szymon Tymejczyk
II miejsce - Wojciech Marchewka
III miejsce – Tomasz Bogalecki
Gratulujemy
 

więcej w galerii foto

 

Mistrzostw Okręgu w strzelaniach myśliwskich, rozgrywanych dnia 30 czerwca 2018 r.
w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach

 
Trzyosobowa drużyna naszego koła, w składzie: Tymejczyk Szymon, Marchewka Wojciech, Bogalecki Tomasz na mistrzostwach Okręgu PZŁ Szczecin zajęła czwarte miejsce. Pamiętamy jak w 2017 roku pisaliśmy-” Nasza drużyna zajęła bardzo wysoką szóstą lokatę...”. Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej, czego im życzymy.
Indywidualnie Szymon Tymejczyk zajął piąte miejsce.
Gratulujemy
 

 

 

WYNIKI NA STRZELNICY

  
W dniu 2 czerwca 2018 r. w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ w Pucicach odbyły się zawody w strzelaniu do rzutków w klasie powszechnej. Reprezentanci naszego koła zajęli egzekwo 6 miejsca a dodatkowo Kolega Marchewka Wojciech zajął I miejsce w strzelaniach śrutowych, w klasie powszechnej C5 z wynikiem 195 punktów.
 
 

Krajowa Ocena Pracy Posokowców

  
Na Krajowej Ocenie Pracy Posokowców w Nowej Wsi Wielkiej, w maju 2018 r. posokowiec hanowerski Aria - Kolegi Andrzeja Wronieckiego, zdobyła 100 punktów i II miejsce w kategorii skąpa farba.

Gratulujemy.
 
 

ZŁOTOMEDALOWE POROŻE JELENIA SZLACHETNEGO

 

5 września 2017 roku w obwodzie 82, w Nadleśnictwie Resko, Kolega Szymon Tymejczyk pozyskał jelenia byka, którego wieniec został wyceniony na 214,16 punktów.
Jest to pierwszy złotomedalowy wieniec jelenia, pozyskany w Kole Łowieckim „Eskulap” w Stargardzie.

Gratulujemy!

   
 
 

Polowanie Wigilijne - 2017

 
Polowania wigilijne, bez względu na pogodę i obowiązki domowe, odbywały się dokładnie w dniu wigilijnym. Polowało się wtedy głównie na zające. Kto pamięta takie polowania? I wtedy Święty Hubert mógł dokładnie policzyć swoje szeregi. Ci, którzy byli na polowaniu otrzymywali jego błogosławieństwo na następny rok. Nieobecni to potencjalni pudlarze.
Obecnie czasy się zmieniły. Pośpiech i różnorakie zadania, zmusiły nas do lekkiej zmiany terminu polowania i wyznaczanie go na bardziej dogodne terminy.
W tej sytuacji polowanie wigilijne w Kole Łowieckim „Eskulap” odbyło się 16 grudnia b.r. Chętni przyjechali do obwodu 191. Polowanie, zgodnie z tradycją, prowadził łowczy. Pogoda wyjątkowo dopisała. Było bezwietrznie i, jak na grudzień, ciepło. Humory dopisywały – gorzej było ze zwierzyną. Padły trzy strzały do lisów – wszystkie pudła. Innej zwierzyny, do strzału, nie było. Nawet bobry gdzieś się pochowały.
Jeżeli ktoś myśli, że polowanie było nudne to się myli, był ciekawy epizod z udziałem zwierzęcia- ogarem łowczego w tle. Z nieznanego powodu, ogar znalazł się na pływającym po bagienku pniaku i nie chciał z niego zejść – prawdopodobnie woda była zbyt zimna. Stał w jednym miejscu i głosił swoje położenie. Tymczasem były różne domysły myśliwych, co się dzieje: może dzik, może wnyk lub inne nieszczęście. Dopiero Przemek, dzielny, nowo przyjęty do koła kolega, z narażeniem życia, a na pewno zdrowia – poszedł po ogara i wyniósł go z lodowatej wody.
Psisko widać z hrabiowskiego rodu i łowczowego chowu, nie lubi się taplać w zimnej wodzie i błocie. 
Kolega Marek pochwalił się swoim, nowym nabytkiem, który się wabi Pluto.
Na zbiórce kończącej polowanie łowczy, w sposób nie znoszący sprzeciwu, oświadczył, że podwójny pudlarz zostaje królem polo…./pudlarzy/? Już nie wiem dokładnie jak to było, a piszący te słowa został skromnym, zwykłym pudlarzem. Gadget pudlarza jest piękny, będzie stał na godnym miejscu, wyznaczającym losy myśliwego.
Po pierwszej części polowania, delegacja myśliwych, ze skromnym podarunkiem świątecznym udała się do bardzo chorego kolegi. Złożyła mu życzenia powrotu do zdrowia. Wydaje nam się, że chory Kolega i jego Małżonka, wzruszeni byli pamięcią i życzeniami.
W drugiej części spotkania odbyła się tradycyjna biesiada wigilijna myśliwych i członków naganki, z tradycyjnym ceremoniałem; przemówieniem prezesa, przełamaniem się opłatkiem z wzajemnymi życzeniami i kolędami. Podano wigilijne potrawy; jak zawsze zupa grzybowa, która smakuje wyjątkowo, pierogi, karpie, śledzie i in. wszystko smaczne, gustownie i elegancko podane.
A, że prezes Koła składał wszystkim serdeczne życzenia wigilijno-świąteczne i noworoczne, obecnym i nieobecnym myśliwym i ich rodzinom. Wobec tego złożone życzenia przekazujemy za pośrednictwem strony internetowej.

zobacz więcej

więcej w galerii foto

 

Polowanie zbiorowe - 26.11.2017 r.

 
W dniu 26.11.2017 r. w obwodzie 82, w rejonach 11,12,13 odbyło się polowanie zbiorowe. Uczestniczyło 16 myśliwych i 2 kandydatów odbywających staż łowiecki w naszym kole. Prowadzącym polowanie zbiorowe był Kolega Marek Rakowiecki. Posiłek na świeżym powietrzu zawsze smakuje. Strzelono 3 łanie. Królem polowania został Kolega Tomasz Dudziński, wice królami zostali: zaproszony gość oraz Tomasz Bogalecki. 

zobacz więcej

 

więcej w galerii foto

 

Polowanie zbiorowe

 
W dniu 19.11.2017 r.  w obwodzie 82 odbyło się polowanie zbiorowe, które prowadził  Łowczy Koła Kolega Tomasz Pytlik. Uczestniczyło 12 myśliwych.
Królem Polowania został Kolega Tomasz Bogalecki,  Wice Królem Zbigniew Wojciechowski, oczywiście nie zabrakło pudlarzy.
Jak widać na foto w galerii grochówka z wkładką wszystkim bardzo smakowała.

 

 

więcej w galerii foto

 

Kolejny rekordowy dzik strzelony w obwodzie 82

 
 
Św.Hubert podarzył mi chyba największego ...mojego dzika, waga po odbiciu oręża i wypatroszeniu 145 kg. Strzeliłem go w rejonie 1B wczoraj w nocy (30.10.2017 r.) w 26 rocznicę śmierci mojego Taty Henryka i Jemu go dedukuję.
Tak napisał Dariusz Kosiński

 

kliknij foto aby powiększyć

 

Pierwsze w sezonie 2017/2018 polowanie zbiorowe

  
Pierwsze w sezonie 2017/2018 polowanie zbiorowe odbyło się w dniu 22.10.2017 r. w obw. 82. 
Uczestniczyło 16 myśliwych.

Pokot nie był imponujący ale pogoda i humory dopisały. Królem polowania został gość zaproszony  przez Kolegę Tomasza Dudzińskiego.

 

więcej w galerii foto

 

ZAPROSZENIE DO KNIEI

 
Jesień przybyła wielkimi krokami,
kusi różnymi barw kolorami.
Jeszcze słoneczkiem poświeci w oczy,
ciepłym wiaterkiem rozwieje włosy.

Zaprosi wszystkich do Reskowskiej kniei,
by w domu w weekend już nie siedzieli.
Opieńki, kanie, czym las obdarzy,
trafią do koszy wytrawnych grzybiarzy.

I dla myśliwych też coś zostawi,
byka lub łanie na łące wystawi.
Nie siedźcie więc w domach koledzy mili,
czym prędzej do lasu, nie tracąc chwili.

Przypominamy – 
21.10.2017 r. – prace gospodarcze
22 .10.2017 r. -pierwsze polowanie zbiorowe.

 
 
 

Śruba wygrała!

  
W dniu 14 października w Manowie ZO PZŁ w Koszalinie zorganizował konkurs Tropowców i Posokowców. Śruba Michała Chmielewskiego wygrała ten trudny konkurs ( wiele psów poległo na ścieżkach) pokonując 9 tropowców i 4 posokowce.

Gratulujemy.
 

 

 

Wieniec jelenia byka o wadze około 11 kg

 
W dniu 4 września 2017 roku w obwodzie 82 Nadleśnictwo Resko, w rejonie 1b został strzelony przez Kolegę Szymona Tymejczyka jeleń byk o wadze wieńca około 11 kg. 
 

 

Obchody 55-lecia KŁ Eskulap

 
W dniu 26.08.2017 r. myśliwi Koła Łowieckiego „Eskulap” obchodzili jubileusz 55-lecia powstania swojego Koła. Uroczystość była bardzo dostojna i okazała. Uczestniczyli w niej prawie wszyscy koledzy ze swoimi rodzinami oraz zaproszeni goście: Członkowie Honorowi Koła Łowieckiego „Eskulap”, wdowy po myśliwych, którzy odeszli już do „Krainy Wiecznych Łowów”, Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego Kol. Józef Serdyński, Łowczy Okręgowy Wiesław Dobrzeniecki, Przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Resko mgr inż. Bogdan Kostecki. przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich - „Knieja” Szczecin, „Knieja Resko”, „Daniel” Stargard, Pan Ryszard Łosiniecki oraz sąsiedzi D. M. „Ostoja”. Podczas oficjalnej ceremonii udekorowano wyróżnionych Kolegów odznaczeniami łowieckimi. 
Złoty Medal Zasługi łowieckiej otrzymał Czesław Kwiatkowski, natomiast Jarema Czechowski, Tomasz Pytlik, Jadwiga Nadolski i Sebastian Rychter udekorowani zostali Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Także Okręgowa Rada Łowiecka wyróżniła trzech Kolegów Medalami za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej, byli to: Tomasz Bogalecki, Stanisław Lada i Janusz Sokołowski.
Nastąpiło też przekazanie sztandaru Koła nowemu pocztowi.

Razem z całym Kołem, osobisty jubileusz obchodził też Czesław Kwiatkowski, który nieprzerwanie, od trzydziestu lat, pełni funkcję prezesa zarządu. Z tej okazji od Zarządu i wszystkich myśliwych otrzymał bardzo miłe życzenia i upominki.

Na zakończenie części oficjalnej Kapelan Myśliwych Okręgu Szczecińskiego ks. Jacek Fabiszak odprawił Mszę Hubertowską w intencji myśliwych, którzy odeszli na Wieczną Zasiadkę oraz wszystkich obecnych na uroczystości jubileuszowej.
Po uroczystościach oficjalnych rozpoczęła się biesiada myśliwska, podczas której znalazło się coś miłego dla każdego i trwała do ostatka sił, przy akompaniamencie fajnie grającej orkiestry i stołach obficie zastawionych przez Restaurację Marysieńka z Lisowa.

Uroczystość nie byłaby tak okazała gdyby nie wytężona praca wszystkich myśliwych, którzy na długo przed jubileuszem podjęli się poważnych czynności. Jedni pracowali nad modernizacją Domu Myśliwskiego „Ostoja” inni dbali o estetyczny wygląd otoczenia, oświetlenie terenu planowanej uroczystości, ustawienie namiotów (bardzo istotnych, ze względu na kapryśną tegoroczną aurę, chociaż Święty Hubert był dla nas łaskawy i pogoda była wspaniała). Trzeba też podkreślić gustowne przygotowanie ołtarza i profesjonalne przygotowanie wystawy trofeów łowieckich. Młode Koleżanki wspaniale wywiązały się z obowiązku przedszkolanek i opiekunek naszych najmłodszych gości. I na zakończenie należy podkreślić bardzo trudne zadanie – napisanie i wydanie dalszego ciągu dziejów naszego Koła.

Zarząd Koła składa wszystkim, którzy własnym zaangażowaniem przyczynili się do przygotowania uroczystości jubileuszowych wyrazy szczerego uznania i serdeczne podziękowania.

 

 

  

Rekordowy dzik strzelony w obwodzie nr 82 

 
W dniu 18.08.2017 r. w obwodzie 82 Nadleśnictwo Resko w rejonie 6a, został strzelony przez Kolegę Szymona Tymejczyka dzik o wadze 132,80 kg. Jest to jeden z nielicznych odyńców o tak dużej masie ciała, które zostały strzelone w naszym kole.


Gratulujemy.
 
 
 

Mistrzostwa Okręgu PZŁ Szczecin - O.S.M. PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach 25.06.2017r.

 
 Drużyna Koła Łowieckiego "Eskulap" w składzie: Bogalecki Tomasz, Rychter Sebastian, Tymejczyk Szymon na Mistrzostwach Okręgu PZŁ Szczecin zajęła bardzo wysoką szóstą lokatę na wystawionych 19 drużyn z okręgu szczecińskiego, zdobywając - 1.135 punktów na 1.500 możliwych.
Indywidualnie Kolega Szymon Tymejczyk uplasował się na czwartym miejscu w klasie powszechnej, zdobywając 422 punkty na 500 możliwych. Ogólna tabela wyników została umieszczona w Komunikatach, natomiast zdjęcia w galerii.
 
 

Święty Hubert Darzy, czy w czepku urodzony?

 
Bardzo, bardzo młody Nemrod Kolega naszego koła Marcin Marciniak we wtorek kupił i zarejestrował broń, w środę otrzymał od łowczego swój pierwszy w życiu odstrzał, w czwartek strzelił odyńca wagi ok. 86 kg, w piątek następnego…
Na tą okoliczność Koleżanka Ewa napisała wierszyk:
   
„Młody myśliwy Marciniak Marcin
nawet nie wiedział jaki ma farcik,
w środę zakupił swą broń myśliwską
i ruszył dziarsko w Reskie łowisko.
Już dnia pierwszego odyńca strzelił,
przelatek zaś w piątek los jego podzielił.
Myśl taka nam przeszła więc dzisiaj do głowy,
czy w czepku urodzony ten myśliwy nowy,
czy Hubert łaskawszy dla młodego leszcza,
nic nie zostawi dla starszego wieszcza”.
 

Powołanie członka naszego koła do Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa

 
Uchwałą nr 31/2017 Szczecińskiej Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 8 maja 2017 r. Kol. Tomasz Pytlik został powołany na członka Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa.

Gratulujemy.
 

Trening strzelecki

 
W dniu 6 maja 2017 r. na strzelnicy w Nowogardzie myśliwi z naszego koła przystrzeliwali broń oraz odbywali trening strzelecki.
Strzelanie odbywało się z kuli do makiety rogacza lub lisa oraz dzika w przebiegu. 

Dyscypliny śrutowe to skeet i trap w pełnym zakresie. Zakupione przez koło statuetki oraz nagrody rzeczowe zachęciły kolegów myśliwych do sportowej rywalizacji. 

Nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymał Tomasz Bogalecki.

W konkurencjach kulowych:

Pierwsze miejsce – Tymejczyk Szymon
Drugie miejsce - Wojciechowski Zbigniew
Trzecie miejsce - Bogalecki Tomasz

W konkurencjach śrutowych:

Pierwsze miejsce - Tymejczyk Szymon
Drugie miejsce - Bogalecki Tomasz
Trzecie miejsce - Marchewka Wojciech

Puszka „fasolki po bretońsku” przypadła Kol. Piotrowi Barełkowskiemu.

Należy nadmienić że na strzelnicy wykonano wiele zdjęć, które znajdą się w Kronice Koła pisanej przez Kol. Tadeusza Burdę.
 

Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie

 
W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie. Głównym tematem było przyjęcie Sprawozdania Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

Wartym podkreślenia był fakt, że koło wykonało Łowieckim Plan Hodowlany i zrealizowało budżet z niewielką nadwyżką, a zarząd koła uzyskał absolutorium przekonywującą większością głosów. W trakcie roku gospodarczego zarząd koła uzgodnił kategoryzację obwodów łowieckich oraz doprowadził do przedłużenia ich dzierżawy na kolejne 10 lat, dokonał korekty dzierżawionych poletek łowieckich.W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Resko zmodernizowano Dom Myśliwski Ostoja. Dzięki wysiłkowi wszystkich członków koła, szkody łowieckie były jak w poprzednich latach na ekonomicznie znośnym poziomie. Dyskusja wykazała, że członkowie koła zainteresowani są prawidłowym gospodarowaniem zwierzyną łowną a także tradycjami i obyczajami łowieckimi.

Przyjęto Plan Łowiecki i Budżet Koła na nowy rok gospodarczy 2017-2018. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone w pracy zarządu koła a projekty uchwał przedłożone na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.
 

Honorowa Odznaka Łowca Świętokrzyskiego oraz list gratulacyjny

 
Kolega Dariusz Kosiński, członek naszego koła, został odznaczony Honorową Odznaką Łowca Świętokrzyskiego za znaczący wkład w popularyzację łowiectwa w pisanych artykułach do kwartalnika Łowiec Świętokrzyski.

Gratulujemy.
 
Odznaka Łowca Świetokrzyskiego List gratulacyjny - zobacz
 

Kto siedzi w domu nie zobaczy przełomu dzikiej Krąpieli, ani aktywności bobrów

 
Tradycyjnie, na przełomie stycznia i lutego każdego roku, myśliwi Koła Łowieckiego Eskulap w Stargardzie i sympatycy łowiectwa, wyruszają do łowiska w celu poszukiwania i neutralizacji różnego rodzaju sideł, wnyków i pułapek, zakładanych przez kłusowników, w celu nielegalnego pozyskiwania dziczyzny.

W związku z tą tradycją, w dniu 12 lutego 2017 roku myśliwi wyruszyli w teren, w okolice Stargardu, w obwód 191 w celu przeszukania łowiska.
Osiągnęliśmy kilka celów:

- przeszukaliśmy kilka tysięcy hektarów łowiska,
- uzupełniliśmy lizawki w sól,
- budki i podsypy dla kuropatw i bażantów napełniliśmy ziarnem,
- zażyliśmy ogromny haust świeżego, pozbawionego smogu, powietrza, w otoczeniu pięknej, stargardzkiej przyrody,
- spotkaliśmy się też z kolegami, przy tradycyjnym ognisku i kiełbaskach, które jak wiadomo, w plenerze mają niespotykany smak, wszak łowiectwo jest zjawiskiem towarzyskim.

Jednak, co najbardziej cieszy, mimo wysiłków, nie znaleźliśmy przejawów aktywności kłusowniczej. Na podstawie kilkuletnich obserwacji, możemy stwierdzić zanikanie tego procederu.

Chcielibyśmy sobie życzyć,żeby nasze obserwacje potwierdzały się w kolejnych latach.
 
 
 

Bal Myśliwski

 
W dniu 4 lutego 2017 roku w Piccolo odbył się Bal Myśliwski, który zapoczątkował obchody 55- lecia powstania Koła Łowieckiego "Eskulap" w Stargardzie. Wszyscy szampańsko się bawili do białego rana. Kolega Michał, ku zaskoczeniu wszystkich uczestników przygotował i rozdał własnoręcznie wykonane zawieszki z motywem myśliwskim.

 

W przerwach między tańcami zostały przeprowadzone zabawy i konkursy m/innymi dotyczące znajomości gwary myśliwskiej, gdzie uczestnicy( nie tylko myśliwi) nie mieli problemów z odpowiedziami.Wręczono drobne nagrody z motywami myśliwskimi.
 

Polowanie Noworoczne

 
W pogodny ale mroźny dzień 8 stycznia 2017 odbyło się Polowanie Noworoczne. Uczestniczyło w nim 12 myśliwych. Mimo, że pokot był bardzo skromny to humory uczestnikom dopisywały, kiełbaska z ogniska wszystkim smakowała. Królem polowania został Kolega Stanisław Lada, który strzelił lisa.

wiecej w galerii foto

 

Polowanie Wigilijne

 
17 grudnia 2016 roku w obw. 191 odbyło się Polowanie Wigilijne, uczestniczyło 19 myśliwych. Na pokocie znalazły się dwa dziki i dwa lisy. Królem polowania został zaproszony gość Kol. Andrzej Wroniecki, był to jego pierwszy strzelony dzik, odbyło się Pasowanie myśliwskie Vice królem został Kol. Rodzoch Piotr. Nowo przyjęci myśliwi Kol.Jacek Wiecha oraz Artur Radowicz przyjęli Ślubowanie Myśliwskie.
Ostatni miot był okazją do połamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń Świąteczno-Noworocznych, a zupa grzybowa nigdzie tak wspaniale nie smakuje jak właśnie na Polowaniu Wigilijnym. 

 

więcej w galerii foto

 

Powolanie członka naszego koła do komisji kynologicznej

 
Uchwałą 24/2016 Szczecińskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie Kol.Michał Chmielewski został powołany do Komisji Kynologicznej SORŁ.
 

Polowanie zbiorowe

 
W dniu 4 grudznia 2016r, w obw. łowieckim 191 odbyło się polowanie zbiorowe KŁ "Eskulap", uczetniczyło 12 myśliwych. Na pokocie było 5 dzików i 1 lis. Królem polowania został Kol. Wojciech Marchewka, który strzelił 3 dziki i lisa.

 

zobacz galerie klikając na foto


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KŁ Eskulap Stargard - 2016-2019       webadmin: RICARDO