Główna Historia Członkowie  Łowisko Trofea Aktualności Galeria Kontakt

Historia KŁ Eskulap w Stargardzie

   

Koło zostało założone w 1962 r. przez ośmiu przyjaciół. Byli to myśliwi: Eugeniusz Barełkowski, Wacław Kesserling, Józef Kucera, Antoni Kurnatowski, Ryszard Pietrzykowski, Jan Pilarz, Franciszek Sporny i Jan Stodolski. Kilku z nich polowało już w innych kołach na terenie woj. szczecińskiego. Większość z założycieli była zawodowo związana z medycyną, stąd powstał pomysł nadania nazwy. Pełna nazwa brzmiała: Koło Łowieckie "Eskulap" przy Szpitalu Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Początkowo koło liczyło 25 członków, liczba ta wyraźnie wzrasta w latach 80-tych. W roku 2000 stan koła wynosił 42 myśliwych, 3 kandydatów. W tym gronie poluje pięć kobiet.
Przez wiele lat KŁ "Eskulap" należało do LOP. Obecnie aktywnie współpracuje z młodzieżą szkolną na terenie obwodów. W kilku szkołach organizuje konkursy plastyczne i spotkania dyskusyjne na tematy związane z łowiectwem. Często młodzież zachęcana jest do wyjazdów w teren, dofinansowywane są z kasy koła wycieczki przyrodnicze, oraz akcje na rzecz łowiska (dokarmianie, sadzenie lasu, "sprzątanie świata"). Co najmniej raz w roku organizowane są obowiązkowe treningi strzeleckie na Strzelnicy Myśliwskiej w Nowogardzie. Koło dzierżawi dwa obwody: nr 82 w N-ctwie Resko - 6600 ha, nr 191 w N-ctwie Dobrzany - 6500 ha. Obwody należą do polnych i polno-leśnych. Na obydwu członkowie koła intensywnie pracują na rzecz łowiska: uprawiane są poletka żerowe, zaporowe i z uprawami zarodowymi. W roku 1998 uprawy wzbogacające bazę żerową zwierzyny, byty kontrolowane i pokazywane członkom ORŁ, jako wzorowe. W sezonie na obydwu obwodach koło pozyskuje: 30 jeleni, 150 saren, 80 dzików. Ponad to strzelana jest zwierzyna drobna: lisy, dzikie kaczki, piżmaki i bardzo sporadycznie zające. Systematycznie w łowisku, w dolinie rzeki Iny, zasiedlane są bażanty. Stanica myśliwska: na terenie Nadleśnictwa Resko koło dzierżawi budynek (ALP), położony w m. Sienne. Stanica nazywana "Ostoją" stoi w środku lasów, w centrum obwodu nr 65. Swoim ciepłem i wspomnieniami ogrzewa myśliwych, podczas ich pobytu na polowaniach.

 

 
 

 
 

 

© KŁ Eskulap Stargard - 2016       webadmin: RICARDO